NAŠE USLUGE

Pre-Selekcija

Safe Cruise obavlja preliminarni intervju i detaljno informisanje kandidata

Obuke

Za kandidate koji žele, organizujemo obuke i kurseve za usavršavanje znanja

Zapošljavanje

Posredujemo kako bismo našli najbolju moguću opciju za posao na kruzeru

Poslovi u ponudi

Za sve dalje informacije, stojimo na raspolaganju