Nismo dobili ni jednu pritužbu za sada. Ako Vam neko zadaje probleme, prijavite ga. Pravila su prilično stroga što se tiče seksualnog uznemiravanja, preteranog konzumiranja alkohola, upotreba narkotika. Kompanije ozbiljno shvataju svaki prekršaj.