Ima dovoljno vremena za društveni život. Na kruzerima postoji otvoreni deck, bazen, teretana, kafić za osoblje koje mozete korisiti slobodno. rad je na prvom mestu. Za razliku od klasičnog posla, nemate putovanje od posla do kuće, plaćanje računa, spremanje hrane i slične obaveze koje oduzimaju vreme.