Engleski jezik morate razumeti, to je oficijalni jezik na brodu. Ne treba da znate perfektno za svaku poziciju, ali dovoljno da možete da se sporazumete sa ostalim članovima posade i gostima. Što se na pojedinoj poziciji više razgovara sa gostima, to znanje engleskog jezika treba da bude bolje.